Co je bonus a malus?

Bonus a malus u povinného ručení

Pojišťovny mají ze zákona povinnost zohlednit předchozí bezeškodní průběh povinného ručení. Poskytují bonus, tedy slevu na pojistném pro ty, kteří nezavinili žádnou dopravní nehodu.

Bonusový systém platí již od začátku roku 2000. Za každých 12 měsíců trvání vašeho povinného ručení získáte u některých tarifů pojišťoven tzv. bonus. Tento bonus je svázán s osobou, která sjednala povinné ručení (pojistník) na jedno, či více aut. Nárok na bonus vzniká za podmínky, že uplynulý rok nebyla provozem pojištěného vozidla zaviněna žádná dopravní nehoda.

Výše bonusu

Výše slevy ročního bonusu se může u jednotlivých pojišťoven výrazně lišitAuto bonus a malus lišit. Většina pojišťoven započítává bonus ve výši 5% za každých 12 měsíců bezeškodného průběhu Vašeho pojištění. Bonusy za jednotlivé roky se sčítají, proto můžete získat výraznou slevu u povinného ručení.

Pojišťovny evidují dobu vašeho pojištění v měsících a tento údaj se nazývá „doba pojištění“. Zároveň evidují každou škodu zaviněnou provozem vašeho vozidla tzv. „rozhodná událost“. Za každou rozhodnou událost pojišťovna odečítá určitý počet měsíců z doby Vašeho pojištění. Zpravidla bývá odečteno 24 nebo 36 měsíců za jednu nehodu. Výši bonusu tedy stanovuje tzv. „rozhodná doba“, která vyjadřuje dobu nepřetržitého pojištění krácenou podle počtu zaviněných škod. Vůbec nezaleží na tom, kdo vozidlo při nehodě řídil, rozhodná událost je vždy spojena s osobou co je ve smlouvě psaný jako pojistník.

V případě, že součet záporných měsíců za rozhodné události převyšuje počet měsíců délky vašeho povinného ručení, bude pojišťovna navyšovat pojistné o tzv. malus.

 Upozornění: Pokud máte sjednané povinné ručení např. na čtyři různá vozidla, rozhodná doba se eviduje pro každé vozidlo zvlášť a je mezi některými druhy vozidel přenositelná.

Převod bonusu

Pokud chcete přenést bonusy to provedete tak, že svoji stávající pojišťovnu, požádáte o potvrzení bezeškodného průběhu pojištění. Toto potvrzení je třeba doložit k nové pojistné smlouvě do 2 měsíců od jejího počátku.

Důležité: bonus/malus se vztahuje k pojistníkovi a ne k vozidlu. To zároveň znamená, že přetrvává s danou osobou i po odhlášení či prodeji automobilu. Pokud jste si pořídíl nové vozidlo, můžete přenést bonus z předchozí smlouvy. Stejným způsobem to platí i pro malus, jestliže vám byl pojišťovnou vyměřen, pak bude zohledněn v nové pojistné smlouvě. Bonus/malus se neváže pouze k jedné pojišťovně, je přenositelný mezi všemi pojišťovnami.

Doba pojištění a počet zaviněných nehod je zapisován v centrálním registru ČKP (Česká kancelář pojistitelů) a pojišťovny si zde ověřují údaje klienta.

Výpoveď univerzál

 

Porovnat povinné ručení

 

Pidat koment

Powered by WordPress | Designed by: best suv | Thanks to audi suv, infiniti suv and lexus suv