Nárok na náhradu škody

Kdy máte nárok na náhradu škody?

Aby Vám v případě dopravní nehody nebo jiného poškození motorového vozidla vznikl požadovaný nárok na plnění a pojišťovna Vaši škodu uhradila, musí proto být splněno pár bodů:

– škodná událost by neměla vzniknout v vaším zaviněním
– škodná událost musí nastat v době kdy trvá pojištění vozidla

– škodná událost nastane pouze na území jednoho z těchto států:

Albánie, Andora, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Írán, Izrael, Irsko, Island, Jugoslávie, Kypr, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Maroko, Moldávie, Monako, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Velká Británie, Německo, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina a Vatikán

Ze zákona však mnohdy vznikají i tzv. výluky, podle kterých Vám pojišťovna nic hradit nemusí.

 Jedná se především o případy kdy:

– škodu utrpěl řidič vozidla, který nehodu způsobil

– škodu utrpěl manžel nebo příbuzný, který s oprávněnou osobou žil v době vzniku škodné události ve společné domácnosti

– škoda vznikla na věcech přepravovaných tímto vozidlem (výjimkou jsou škody způsobené na věci, kterou měla přepravovaná osoba v průběhu škodné události na sobě nebo u sebe)

– škoda vznikla mezi vozidly jízdní soupravy, kterou tvořilo motorové a přípojné vozidlo

– škoda vznikla při manipulaci s nákladem stojícího vozidla

– nečekaně vznikly náklady poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění nebo důchodů ze zákonného pojištění, v důsledku škody na zdraví nebo usmrcení, které utrpěl řidič vozidla, jehož vinou byla škoda způsobena

– škoda byla způsobena provozem vozidla v době, kdy se účastnilo organizovaného motoristického závodu nebo jiné soutěže Právo na to aby pojišťovna z povinného ručení nahradila škodu, která vznikla třetí osobě v souvislosti s provozem vozidla, mají ty osoby, které za škodu způsobenou provozem vozidla plně odpovídají. Tedy nejen provozovatel vozidla, ale i řidič vozidla.

Porovnat povinné ručení

Pidat koment

Powered by WordPress | Designed by: best suv | Thanks to audi suv, infiniti suv and lexus suv