Časté dotazy

Povinné ručení a časté dotazy

 

Co je to povinné ručení?

Zákonné pojištění vozidel, neboli známějším názvem povinné ručení nebo také oficiálně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, je speciální druh pojištění, které musí mít uzavřena všechna motorová vozidla, kterým byla přidělena registrační značka (SPZ) či technický průkaz a které jsou provozovány na veřejných komunikacích v České republice i v zahraničí.

Podle čeho se určuje cena povinného ručení?

Základní členění sazeb u osobních automobilů a motocyklů je dle objemu válců, místo bydliště a dle hmotnosti. Některé pojišťovny mají stanoveny sazby na povinné ručení pro všechny klienty stejné bez ohledu na věk pojistníka, stáří vozu či místo bydliště. V současné době však většina pojišťoven používá segmentaci sazeb povinného ručení, v níž zvýhodňuje klienty z menších obcí, vozy starší 10ti let, pojistníky nepodnikatele a nebo také starší řidiče. Mnoho faktorů určuje cenu povinného ručení a každá pojišťovna se má odlišné body.

Otázka – Co je to bonus ?

Pojišťovny mají ze zákona povinnost zohlednit předchozí bezeškodní průběh povinného ručení. Poskytují bonus, tedy slevu na pojistném pro ty, kteří nezavinili žádnou dopravní nehodu.

Bonusový systém platí již od začátku roku 2000. Za každých 12 měsíců trvání vašeho povinného ručení získáte u některých tarifů pojišťoven tzv. bonus. Tento bonus je svázán s osobou, která sjednala povinné ručení (pojistník) na jedno, či více aut. Nárok na bonus vzniká za podmínky, že uplynulý rok nebyla provozem pojištěného vozidla zaviněna žádná dopravní nehoda.

Za jakých podmínek pojištění zaniká/důvody pro zrušení pojistné smlouvy?

Povinné ručení zaniká: – uplynutím doby, na kterou bylo pojištění vozidla sjednáno – výpovědí pojistitele nebo pojistníka doručenou nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného období – změnou vlastníka vozidla – dnem, kdy přestalo vozidlo fyzicky existovat – dnem dočasného vyřazení vozidla z evidence vozidel – odcizením vozidla – výpovědí do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události

Kdo je to pojistník?

Pojistníkem je ten, kdo uzavřel s pojistitelem (pojišťovna, pojišťovací makléř) smlouvu o pojištění odpovědnosti (povinné ručení), platí pojištění a ve většině případů je i oprávněnou osobou, které je vypláceno pojistné plnění.

Co je to pojistná doba a co pojistné období?

Pojistná doba je doba, na kterou bylo pojištění sjednáno. Pojistným obdobím je jeden rok a začíná běžet dnem uvedeným na pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Většinou se nachází na vrchu smlouvy nebo u podpisu.

Mohu uzavřít povinné ručení na auto kde nejsem vlastníkem?

Vlastník a provozovatel vozidla musí být v pojistce uveden tak, jako ve velkém TP. Pojistník může být jakákoliv osoba, která pojistku sjednává, bude platit pojistné a pojišťovna bude na její adresu zasílat veškerou korespondenci.

Pokud si u Vás pojistím (online) vozidlo, od jaké doby začne platit pojistka?

Počátek pojištění uvidíte na objednávce. Povinné ručení jde sjednat online max. 2 měsíce dopředu.

Je možné změnit způsob placení pojistného z ročního na půlroční?

Změnit způsob platby pojistného můžete jen k výročí pojistné smlouvy (datum počátku pojištění). Př.: datum počátku pojištění na Vaší smlouvě je 13.1.2010 . Výročí smlouvy tudíž připadá na 13.1.2011. Takže musíte ještě před 13.1.2011 zajít na pobočku pojišťovny a zažádat o změnu plateb pojistného.

Jak postupovat u povinného ručení při prodeji vozidla?

Veškeré informace naleznete zde- změna pojišťovny

Co dělat, když praskne čelní sklo?

Pokud Vám praskne čelní sklo tak to jde bud z havarijního ručení nebo některé povinné ručení to umožňuje pokud to máte nastavené více informací zde

Jak postupovat při nehodě do 100 tis. korun?

 Kvůli sněhu a kluzkým vozovkám v posledních dnech podle pojišťoven narůstá počet dopravních nehod s hranicí škody do 100 tis. korun.
Motoristé často zmatkují a nevědí, jak nepříjemnou situaci řešit, aby pojistná událost byla co nejrychleji vyřízena.  K nehodě, při níž nedojde ke zranění a je účastníky vyloučen alkohol či návykové látky a jejíž škodu odhadnou na méně než sto tisíc korun, není třeba volat policii. Kolize však vyžaduje důkladné zdokumentování od samotných účastníků nehody.

 

Porovnat povinné ručení

[contact-form-7 id=”235″ title=”Kontaktní formulář 1″]

Powered by WordPress | Designed by: best suv | Thanks to audi suv, infiniti suv and lexus suv