Category Archives: Články

Zimní pneumatiky

Proč kvalitní pneumatiky?

Od zimy roku 2010 musí mít podle nového zákona všechna motorová vozidla povinné zimní pneumatiky. Ale nejdříve zvažte jak pneumatiky si kupujete. U pneumatik na  zimu určitě není dobré

Zimní pneumatiky

šetřit, může se to vymstít. Je už dlouho prokázáno, že levné pneumatiky co vám nabízejí v obchodních centrech nebo na inzerátech nemají příliš dobré jízdní vlastnosti, a proto mohou ohrozit nejen váš život, ale také životy ostatních účastníků silničního provozu. Vydaný zákon nařizuje zimní pneumatiky jako povinnost v tomto období od listopadu do března. Definuje také, jaké vlastnosti mají zimní pneumatiky mít. Při policejní kontrole bude kontrolována především hloubka dezénu pneumatik (kontrola jak jsou sjeté). Minimální zákonem stanovená hodnota je4 mm. Hloubka dezénu se i u kvalitních pneumatik  používáním snižuje, proto se navrhuje maximální stáří pneumatik je 5 let.

Levné zimní pneumatiky mají podobnou špatnou jízdní vlastnost, jako u letních kvalitních pneumatikách na zimním terénu. Tyto testy se prováděly důkladně a výsledky vyšly v říjnu v časopisu TEST. Odborníci testovali celkem 33 pneumatik, z nichž 5 naprosto propadlo, ale ani ostatní levné pneumatiky nedopadly příliš dobře.

Pokud jedete pokud mokré a kluzké cestě je nejdůležitější, aby pneumatiky dobře přilnuly k povrchu komunikace. Právě s tímto mokrým povrchem v zimních obdobích, mají Čeští řidiči výrazný problém. Pneumatiky Sava Eskimo, Federal Himalaya a Goodride SW602 dokonce nevyhovovaly ani testům na suché silnici.

V časopisu Test, bylo také uvedeno, že levné pneumatiky mají až 2x rychlejší opotřebení jak u kvalitních pneumatik. U některých pneumatik bylo dokonce zjištěno, že obsahují nadměrné množství karcinogenních aromatických uhlovodíků. Uhlovodíky se snadno uvolňují do okolí, mohou poškodit Vaše zdraví, v extrémních případech dokonce způsobit neléčitelné formy rakoviny.

Pokud si dbáte na bezpečnou jízdu bez ohrožení sebe a ostatních, je dobré si pořídit kvalitní pneumatiky. Určitě ve vašem autoservisu vám poradí, jaké jsou kvalitní pneumatiky v příjemných cenách. Neměli by jste hlavně opomenout na povinné ručení, nástupem nového roku přichází také výrazné slevy u povinného ručení. Pokud chcete ušetřit na povinném ručení až 65% z vaší roční platby tak neváhejte a využijte náš online formulář pro porovnání a ušetření na povinném ručení.

Porovnat povinné ručení

 

Co je bonus a malus?

Bonus a malus u povinného ručení

Pojišťovny mají ze zákona povinnost zohlednit předchozí bezeškodní průběh povinného ručení. Poskytují bonus, tedy slevu na pojistném pro ty, kteří nezavinili žádnou dopravní nehodu.

Bonusový systém platí již od začátku roku 2000. Za každých 12 měsíců trvání vašeho povinného ručení získáte u některých tarifů pojišťoven tzv. bonus. Tento bonus je svázán s osobou, která sjednala povinné ručení (pojistník) na jedno, či více aut. Nárok na bonus vzniká za podmínky, že uplynulý rok nebyla provozem pojištěného vozidla zaviněna žádná dopravní nehoda.

Výše bonusu

Výše slevy ročního bonusu se může u jednotlivých pojišťoven výrazně lišitAuto bonus a malus lišit. Většina pojišťoven započítává bonus ve výši 5% za každých 12 měsíců bezeškodného průběhu Vašeho pojištění. Bonusy za jednotlivé roky se sčítají, proto můžete získat výraznou slevu u povinného ručení.

Pojišťovny evidují dobu vašeho pojištění v měsících a tento údaj se nazývá „doba pojištění“. Zároveň evidují každou škodu zaviněnou provozem vašeho vozidla tzv. „rozhodná událost“. Za každou rozhodnou událost pojišťovna odečítá určitý počet měsíců z doby Vašeho pojištění. Zpravidla bývá odečteno 24 nebo 36 měsíců za jednu nehodu. Výši bonusu tedy stanovuje tzv. „rozhodná doba“, která vyjadřuje dobu nepřetržitého pojištění krácenou podle počtu zaviněných škod. Vůbec nezaleží na tom, kdo vozidlo při nehodě řídil, rozhodná událost je vždy spojena s osobou co je ve smlouvě psaný jako pojistník.

V případě, že součet záporných měsíců za rozhodné události převyšuje počet měsíců délky vašeho povinného ručení, bude pojišťovna navyšovat pojistné o tzv. malus.

 Upozornění: Pokud máte sjednané povinné ručení např. na čtyři různá vozidla, rozhodná doba se eviduje pro každé vozidlo zvlášť a je mezi některými druhy vozidel přenositelná.

Převod bonusu

Pokud chcete přenést bonusy to provedete tak, že svoji stávající pojišťovnu, požádáte o potvrzení bezeškodného průběhu pojištění. Toto potvrzení je třeba doložit k nové pojistné smlouvě do 2 měsíců od jejího počátku.

Důležité: bonus/malus se vztahuje k pojistníkovi a ne k vozidlu. To zároveň znamená, že přetrvává s danou osobou i po odhlášení či prodeji automobilu. Pokud jste si pořídíl nové vozidlo, můžete přenést bonus z předchozí smlouvy. Stejným způsobem to platí i pro malus, jestliže vám byl pojišťovnou vyměřen, pak bude zohledněn v nové pojistné smlouvě. Bonus/malus se neváže pouze k jedné pojišťovně, je přenositelný mezi všemi pojišťovnami.

Doba pojištění a počet zaviněných nehod je zapisován v centrálním registru ČKP (Česká kancelář pojistitelů) a pojišťovny si zde ověřují údaje klienta.

Výpoveď univerzál

 

Porovnat povinné ručení

 

Nárok na náhradu škody

Kdy máte nárok na náhradu škody?

Aby Vám v případě dopravní nehody nebo jiného poškození motorového vozidla vznikl požadovaný nárok na plnění a pojišťovna Vaši škodu uhradila, musí proto být splněno pár bodů:

– škodná událost by neměla vzniknout v vaším zaviněním
– škodná událost musí nastat v době kdy trvá pojištění vozidla

– škodná událost nastane pouze na území jednoho z těchto států:

Albánie, Andora, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Írán, Izrael, Irsko, Island, Jugoslávie, Kypr, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Maroko, Moldávie, Monako, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Velká Británie, Německo, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina a Vatikán

Ze zákona však mnohdy vznikají i tzv. výluky, podle kterých Vám pojišťovna nic hradit nemusí.

 Jedná se především o případy kdy:

– škodu utrpěl řidič vozidla, který nehodu způsobil

– škodu utrpěl manžel nebo příbuzný, který s oprávněnou osobou žil v době vzniku škodné události ve společné domácnosti

– škoda vznikla na věcech přepravovaných tímto vozidlem (výjimkou jsou škody způsobené na věci, kterou měla přepravovaná osoba v průběhu škodné události na sobě nebo u sebe)

– škoda vznikla mezi vozidly jízdní soupravy, kterou tvořilo motorové a přípojné vozidlo

– škoda vznikla při manipulaci s nákladem stojícího vozidla

– nečekaně vznikly náklady poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění nebo důchodů ze zákonného pojištění, v důsledku škody na zdraví nebo usmrcení, které utrpěl řidič vozidla, jehož vinou byla škoda způsobena

– škoda byla způsobena provozem vozidla v době, kdy se účastnilo organizovaného motoristického závodu nebo jiné soutěže Právo na to aby pojišťovna z povinného ručení nahradila škodu, která vznikla třetí osobě v souvislosti s provozem vozidla, mají ty osoby, které za škodu způsobenou provozem vozidla plně odpovídají. Tedy nejen provozovatel vozidla, ale i řidič vozidla.

Porovnat povinné ručení

Pojistné limity

Pojistné limity udávají, jak velkou škodu Vám pojišťovna pokryje při jedné pojistné události. Každá pojišťovna musí dodržet alespoň základní pojistné limity, které jsou nastaveny zákonem. Nejnižším zákonem stanoveným limitem pojistného plnění je 35 milionů Kč pro škodu na zdraví a 35 milionů Kč pro škodu na majetku. Nejvyšší hranicí, je pak částka 100 milionů Kč.

Pozor byste si měli dát na to, že pokud zaviníte nehodu a vzniklá škoda bude vyšší než Váš sjednaný pojistný limit plnění, poškození mohou zbylou náhradu stejně požadovat uhradit. V takovém případě by šel totiž doplatek z Vaší kapsy.

 

Porovnat povinné ručení

 

Co je povinné ručení?

Povinné ručeníZákonné pojištění vozidel, neboli známějším názvem povinné ručení nebo také oficiálně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, je speciální druh pojištění, které musí mít uzavřena všechna motorová vozidla, kterým byla přidělena registrační značka (SPZ) či technický průkaz a které jsou provozovány na veřejných komunikacích v České republice i v zahraničí. V případě, že nemáte uzavřené povinné ručení, vystavujete se možnosti udělení pokuty, která se obvykle pohybuje ve výšce 40 000 Kč. Navíc za každý den, během kterého Vaše povinné ručení nebylo uzavřeno, musíte uhradit i tzv. sankční pojistné, které se pohybuje ve výši 20 – 300 Kč za den.

K tomu, aby bylo Vaše povinné ručení opravdu platné, musíte podepsat pojistnou smlouvu mezi Vámi a pojišťovnou. Na základě této podepsané pojistné smlouvy o povinném ručení, Vám pak pojišťovna vydá zelenou kartu, která je jediným platným dokladem o povinném ručení. Tuto kartu jste poté povinni nosit vždy při sobě, abyste ji mohli kdykoliv předložit na žádost příslušnému státnímu úředníkovi.

Porovnat povinné ručení

Poškozené čelní sklo

Postup při poškození čelního skla

Poškozené čelní skloMůže se to stát každému a téměř kdekoliv – jedete po silnici, nejednou rána a v čelním skle se vynoří prasklina, nebo vyražená dírka. Pokud něco takového nastane, musíte rychle reagovat. Nemáte-li čelní sklo pojištěné, budete muset výměnu, nebo opravu zaplatit ze své kapsy.
Nebo můžete zastavit vůz, od kterého kamínek odletěl. Podaří-li se vám to a řidič bude souhlasit, že zavinil prasknutí vašeho čelního skla – bude vzniklá škoda uhrazena z jeho povinného ručení.
Je ale nutné, aby sám zavolal do své pojišťovny a celou událost ohlásil. Ovšem nebude-li s vámi souhlasit a vinu popře, tak nemáte šanci ho donutit aby vám náklady na opravu dal.
Máte-li zajištěnou úhradu z pojištění, nebo budete muset vaše čelní sklo hradit ze svého, můžete začít zjišťovat, zda bude třeba vyměnit celé sklo, nebo pouze dírku či prasklinku pouze nechat “opravit”. Díky technologii co se dne používá nazývá se Glass Repair, která dokáže  zalepit až 15 cm prasklinu.Je dobré sklo opravit co nejdříve, protože vosk, prach a v zimě zmrzlá voda opravy stěžují a mohou prasklinku zvětšovat.

Zajistit opravu je nezbytné, protože za prasklé sklo vás mohou zastavit policisté a je-li prasklina ve výhledu řidiče, mohou vám zakázat pokračovat v jízdě. Za prasklé sklo navíc hrozí ve správním řízení pokuta až 10 tisíc korun a 5 trestných bodů. Dle zákona tato pokuta hrozí v okamžiku, kdy je prasknuté nebo poškozené místo v dosahu stěračů a je větší jak 2 cm.

Je-li poškozené místo ve výhledu řidiče, nesmí se sklo opravovat, ale je ho třeba celé vyměnit. Místo výhledu řidiče je definováno zhruba takto: Jde o obdélník, jehož spodní strana leží asi 30 centimetrů od dolní části skla, horní hrana asi 30 centimetrů od horní části skla, levá boční strana 15 centimetrů od bočního sloupku a pravá strana 15 centimetrů od středu skla.

Čelní sklo je možné připojistit v rámci povinného ručení nebo havarijní pojistky – Poté můžete mít jistotu že sklo nebudete hradit ze své kapsy.

Porovnat povinné ručení

 

Formulář o dopravní nehodě

Pokud způsobíte nehodu využijte formulář, který odpovídá evropskému modelu vytvořeném Comité Européen des Assurances (CEA).

Formulář je navržen tak, že je možné použít u všech dopravních nehod. Poslouží k záznamu skutkového stavu a při jeho vyplnění není nutná dohoda o otázce zavinění. Každá strana účastněná nehody může uvést i protichůdné výpovědi (i na přiloženém zvláštním listě).
Vlastní-li druhý účastník nehody stejný formulář, který je schválený Comité Européen des Assurances (CEA) ale v jiném jazyce, lze využít toho, že formuláře jsou stejné a je možné bod po bodu zkontrolovat jednotlivé body druhého formuláře.

Jak vyplnit formulář o nehodě?

Při vyplňování používejte pouze jednu sadu formuláře pro 2 zúčastněná vozidla (dvě sady pro 3 vozidla, atd.).Vůbec nezáleží která strana formulář vyplní a odevzdá. Nezapomeňte vypisovat formuláře vždy propiskou a čitelně.
Je dobré uvádět vždy eventuální svědky nehody se všemi kontaktními údaji a to zejména mají-li účastníci nehody protichůdné názory na vznik příčiny havárie.

Po podpisu záznamu o dopravní nehodě objemy řidiči předejte jeden výtisk druhému účastníkovi nehody a jeden si ponechte pro vašeho pojistitele (Pojišťovna).

Při oznamování nehody na pojišťovně uveďte, kdy je možné nechat auto prohlédnout likvidátorem. Vyplněný formulář předejte co nejdříve vaší pojišťovně.

Záznam o dopravní nehodě

 

Porovnat povinné ručení